Polar White
  • polarwhite

Polar White

  • Code
  • Texture
  • Profile
  • Complete adhesive colour
  • 1340
  • Crystal – Laminate
  • Q3/Q5
  • Ice White
Category:
000

Breakfast Bar Sizes

– 4100 x 665mm
– 4100 x 900mm
– 3000 x 900mm

Worksurface Sizes

– 3000 x 600mm x 40mm
– 4100 x 600mm x 40mm
– 3000 x 600mm x 30mm

20mm Upstand Sizes

– 3000 x 100mm

Sink Option

-Inset